top of page
Heading 5
Heading 5
Heading 5
Lectures

Leyfisbeiðni - ósk um

tímabundna undanþágu frá

skólasókn, tveir eða fleiri dagar.

Í 15. grein Grunnskólalaga segir m.a. "Sæki foreldrar skólaskylds barns um tímabundna undanþágu þess frá skólasókn í einstökum námsgreinum eða að öllu leyti er skólastjóra heimilt að veita slíka undanþágu telji hann til þess gildar ástæður. Foreldrar skulu þá sjá til þess að nemandinn vinni upp það sem hann kann að missa úr námi meðan á undanþágu stendur."

bottom of page